dANICA SPASOJEVIĆ

Danica Spasojević rođena je 15.10.1992. u Torontu (Kanada). 

Nižu i srednju muzičku je završila u Čačku, posle čega upisuje Filološko – umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, na Katedri za solo pevanje i diplomira u klasi mr. Olivera Njega. Po završetku osnovnih studija upisuje master akademske studije u Bijeljlini (BiH) i diplomira u klasi  mr. Vojislava Spasića. 

U toku lične edukacije, kako u srednjoj, tako i na fakultetima, osvaja niz prestižnih nagrada i stručnih priznanja, od kojih se izdvajaju kao najznačajnije:

  • Prva nagrada na Republičkom takmičenju, Beograd 2016. 
  • Prva nagrada na festivalu slovenske muzike, Beograd 2016. i 2018. 
  • Prva nagrada na Međunarodnom takmičenju “Angel voice”
  • GRAND PRIX Međunarodnog takmičenja “Angel voice”
  •  Laureat Međunarodnog takmičenja “Vera Vitkai Kovač” Novi Sad
  • Diploma “Zlatna Kruna” Kulturno – istorijskog centra “Srpska Kruna”  2018. Kragujevac
  • Povelja “Počasni član” Akademsko vokalno instrumentalnog ansambla “Arhangeli” 2019. Kragujevac 

Kao i mnoge druge nagrade i priznanja …

Kao već samostalni umetnik, pohađala je i učestvovala na majstoskim kursevima i seminaraima istaknutih profesora dr. Radmile Bakočević, dr. Milice Stojadinović, mr. Vere Vitkin Kovač, mr. Vojislava Spasića. 

Danica je do sada ostvarila niz nastupa sa: Umetničkim ansamblom Ministarstva odbrane Republike Srbije, Simfonijskim orkestrom grada Kragujevca, Simfonijskim orkestrom AVIA “Arhangeli” Srbija, Revijalnim orkestrom Ministarstva odbrane Republike Srbije, Revijalnim orkestrom AVIA “Arhangeli” Srbija, Horom FILUM Univerziteta u Kragujevcu